ร่วมงานกับเรา

ไวทัล ซัพพอร์ท กำลังมองหาคนที่มีความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมเติบโตไปกับเรา โดยมีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ :

ด้วยการเติบโตของธุรกิจ FRAYTE ในฮ่องกงและขณะนี้การขยายตัวไปยังสหราชอาณาจักร เรารับประกันว่าเรามีบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ( Logistics ) เรามีทีมงาน ที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงใหม่ที่ จะจัดการและบริการกับการขนส่งทาง อากาศ , การเดินเรือและการจัดส่งด้านอื่นๆ ไปยังทั่วโลกเพื่อให้สินค้าไปถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นหลักในเรื่องการจัดการด้าน Logistics เพื่อสร้างและสนับสนุนทีมงาน ให้มีแรงจูงใจในการทำงาน ในแต่ละวัน

ด้วยการเติบโตของธุรกิจ FRAYTE ในฮ่องกงและขณะนี้การขยายตัวไปยังสหราชอาณาจักร เรารับประกันว่าเรามีบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า ขณะนี้ เราต้องการบุคคลที่มีความสามารถเพื่อร่วมงานกับเราโดยมีความสนใจ เอาใจใส่กับรายละเอียดของหน้างาน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการจัดส่งจัดส่งสินค้าทางอากาศ / ทางเรือ และ ด้านต่างๆ พร้อมกับการเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับลูกค้าและตัวแทนปลายทาง

ด้วยการเติบโตของธุรกิจ FRAYTE ในฮ่องกงและขณะนี้การขยายตัวไปยังสหราชอาณาจักร เรารับประกันว่าเรามีบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า ขณะนี้ เราต้องการบุคคลที่มีความสามารถเพื่อร่วมงานกับเราโดยมีความสนใจ เอาใจใส่กับรายละเอียดของหน้างาน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการจัดทำทีมขาย เตรียมทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า

ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการทำงาน (ระบุเงินเดือนที่ต้องการ) พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาวุติการศึกษา/ใบรับรองต่างๆ ถึง : ฝ่ายบุคคล - [email protected]